Üretim Yürütme Sistemi (Manufacturing Execution System, MES)

Üretim yürütme sistemi

Rekabetçi Üretim Hattı

Her geçen gün artan küresel rekabet koşulları, seri üretim hatlarını daha verimli, daha kaliteli, daha az maliyetli üretmeye kısacası daha rekabetçi olmaya zorluyor. Yöneticiler üretim hatlarını sürekli izleyerek verimi düşüren etkenleri belirlemeli, verimi artıracak iyileştirmeler yapmalıdır. Yöneticilerin bir üretim hattını etkin olarak izlemesi aşağıdaki bilgilere doğru ve güncel olarak ulaşmalarına bağlıdır.

Yönetici bu bilgiler ışığında verimi düşüren etkenleri belirler ve iyileştirmeler yapabilir. Hat Performans İzleme Sistemi seri üretim için geliştirilen bir İş Zekası uygulamasıdır. Sisten üretim verilerini gerçek-zamanda anlık toplar, işler ve kolayca yorumlanabilecek bilgiye dönüştürerek kullanıcıya sunar.

Diğer sistemlerle (ERP, MES ...) bütünleştirecek, ürün ağacı, iş planı ve diğer verinin alış verişi sağlanır.

Gerçek-zamanlı, Anlık Veri Toplama

Üretim verisinin manuel olarak toplanması aşağıdaki nedenlerden dolayı başarısız olacaktır:

Sistem manuel veri girişi gerektirmez, üretim verisi otomatik toplanır. Veri toplama için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

Kanban

Bir üretim hattında bir operasyonun girişi diğer bir operasyonun çıkışı isee hat dengelemesi verim açısından önemlidir. Sıralamadaki operasyonların kapasiteleri birbirine uyumlu değilse bazı operasyonlarda giriş yapacak ürün kalmayacak, bazı operasyonların girişinde ise çok fazla ürün birikecektir. Dengeleme Kanban metodu ile yapılabilir. Projemiz Kanban'ı her hat için gerçek zamanda anlık olarak hesaplar. Böylece hat önü boş kalmadan veya çok fazla üretim yapılmadan önce sistem uyarı yayınlar.

Duruşlar

Hatlarda üretim çeşitli nedenlerden dolayı durmaktadır:

Hattın durması çok ciddi verim kaybı anlamına gelir ve önlenmesi verim için elzemdir. Duruşları en aza indirmek için hattın ne zaman, ne sürede ve neden durduğu bilgisine başvurulur. Projemizle duruşları gerçek-zamanda anlık olarak izlenir.

KPI (Key Performans Indicators - Anahtar Performans Göstergeçleri)

Anahtar Performans Göstergeçleri (Key Performans Indicators) üretimin performansını gösterir.

OEE = kullanılabilirlik x performans x kalite

Kullanılabilirlik = çalışma süresi / toplam süre, tanım gereği, makinenin çalıştığı gerçek üretim miktarının, makinenin mevcut üretim süresine yüzdesidir.

Performans = toplam sayım / hedef sayaç, tanım gereği, bu makine üzerinde üretilen toplam parça yüzdesinin makinenin üretim hızına oranıdır.

Kalite = iyi sayım / toplam sayım, tanım gereği, bu makinede üretilen toplam parçaların dışındaki iyi parçaların yüzdesidir.

Çevrim süresi, sürecin başından sonuna kadar olan toplam süredir. Çevrim süresi, bir birimin bir sonraki işleme geçmek için bekleyerek bir iş biriminin harcadığı bir çıktıya ve gecikme süresine daha yakın hale getirmek için harekete geçirildiği süreç zamanını içerir.

Çevrim süresi oranı (CTR) = standart çevrim süresi / gerçek çevrim süresi

Projemiz KPI'yi gerçek zamanda ve anlık olararak hesaplar.