Üretim Yürütme Sistemi (Manufacturing Execution System, MES)

 • Barkod okuyucu, RFID, makine kontrol sistemi, PLC, sensor ve diğer kaynaklardan gelen üretim verisi gerçek zamanda anlık toplanır.
 • Veri düzenlenir, ERP verisi (örneğin işemri) ile birleştirilerek merkezi veritabanına kaydedilir.
 • Üretim hatları sürekli izlenir, duruşlar, verimi düşüren etkenler belirlenir, verimi artıracak iyileştirmeler yapılır.
 • ERP, muhasebe ve diğer bilgi sistemlerine doğru ve güncel veri sağlanır. Manuel veri girişi orttadan kalkar
 • Gerçek zamanda, anlık olarak üretim hattı performans ölçütleri (KPI - Key Performance Indicators) hesaplanır:
  • üretim miktarı
  • beklenen üretim miktarı
  • OEE (Overall Equipment Effciency)
  • CT (Cycle Time)
  • hat, makine ve personel temelinde performans
  • duruşlar
Üretim izleme ekranı.
Üretim alanında televizyondan kanban izleme

Rekabetçi Üretim Hattı

Her geçen gün artan küresel rekabet koşulları, seri üretim hatlarını daha verimli, daha kaliteli, daha az maliyetli üretmeye kısacası daha rekabetçi olmaya zorluyor. Yöneticiler üretim hatlarını sürekli izleyerek verimi düşüren etkenleri belirlemeli, verimi artıracak iyileştirmeler yapmalıdır. Yöneticilerin bir üretim hattını etkin olarak izlemesi aşağıdaki bilgilere doğru ve güncel olarak ulaşmalarına bağlıdır.

 • Üretim miktarı
 • Üretim hızı
 • Hat duruş zamanı, süresi ve nedeni

Yönetici bu bilgiler ışığında verimi düşüren etkenleri belirler ve iyileştirmeler yapabilir. Hat Performans İzleme Sistemi seri üretim için geliştirilen bir İş Zekası uygulamasıdır. Sisten üretim verilerini gerçek-zamanda anlık toplar, işler ve kolayca yorumlanabilecek bilgiye dönüştürerek kullanıcıya sunar.

Diğer sistemlerle (ERP, MES ...) bütünleştirecek, ürün ağacı, iş planı ve diğer verinin alış verişi sağlanır.

Üretim hattında barkod okuyucu.

Gerçek-zamanlı, Anlık Veri Toplama

Üretim verisinin manuel olarak toplanması aşağıdaki nedenlerden dolayı başarısız olacaktır:

 • Manuel veri girişi hatalara yol açar, veri güvenilmezdir.
 • Veri güncel değildir, müdahale gecikir.
 • Fazladan iş gücü gerektirir.

Sistem manuel veri girişi gerektirmez, üretim verisi otomatik toplanır. Veri toplama için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Hareket algılayıcı
 • Optik algılayıcı
 • Endüstriyel barkod okuyucu
 • Makine verisi
 • PLC verisi
Üretim hattında Kanban ve WIP (Work in Progress) hesabı.

Kanban

Bir üretim hattında bir operasyonun girişi diğer bir operasyonun çıkışı ise hat dengelemesi verim açısından önemlidir. Sıralamadaki operasyonların kapasiteleri birbirine uyumlu değilse bazı operasyonlarda giriş yapacak ürün kalmayacak, bazı operasyonların girişinde ise çok fazla ürün birikecektir. Dengeleme Kanban metodu ile yapılabilir. Projemiz WIP (Work in Progress) değerini her hat için gerçek zamanda anlık olarak hesaplar. Böylece hat önü boş kalmadan veya çok fazla üretim yapılmadan önce sistem uyarı yayınlar.

Üretim hattı duruş nedenleri.

Duruşlar

Hatlarda üretim çeşitli nedenlerden dolayı durmaktadır:

 • Makine, donanım arızası
 • Girişte kart kalmaması veya çıkışta çok fazla kart birikmesi
 • Bileşen eksikliği
 • Operatör ara vermesi
 • İdari işlemler: toplantı, eğitim, vb

Hattın durması çok ciddi verim kaybı anlamına gelir ve önlenmesi verim için elzemdir. Duruşları en aza indirmek için hattın ne zaman, ne sürede ve neden durduğu bilgisine başvurulur. Projemizle duruşları gerçek-zamanda anlık olarak izlenir.

Gerçek zamanda KPI hesaplanması.

KPI (Key Performans Indicators - Anahtar Performans Göstergeçleri)

Anahtar Performans Göstergeçleri (Key Performans Indicators) üretimin performansını gösterir.

OEE = kullanılabilirlik x performans x kalite

Kullanılabilirlik = çalışma süresi / toplam süre, tanım gereği, makinenin çalıştığı gerçek üretim miktarının, makinenin mevcut üretim süresine yüzdesidir.

Performans = toplam sayım / hedef sayaç, tanım gereği, bu makine üzerinde üretilen toplam parça yüzdesinin makinenin üretim hızına oranıdır.

Kalite = iyi sayım / toplam sayım, tanım gereği, bu makinede üretilen toplam parçaların dışındaki iyi parçaların yüzdesidir.

Çevrim süresi, sürecin başından sonuna kadar olan toplam süredir. Çevrim süresi, bir birimin bir sonraki işleme geçmek için bekleyerek bir iş biriminin harcadığı bir çıktıya ve gecikme süresine daha yakın hale getirmek için harekete geçirildiği süreç zamanını içerir.

Çevrim süresi oranı (CTR) = standart çevrim süresi / gerçek çevrim süresi

Projemiz KPI'yi gerçek zamanda ve anlık olararak hesaplar.