Hayvan Yeminde Sıvı Kaplama

Yem üretiminde sıvı katkı ürünlerinin kullanımı hızla artmaktadır. En çok kullanılan sıvı katkı ürünleri:

Bu katkılardan, son zamanlarda en çok ilgi çekeni enzimlerdir. Yemi büyük oranda oluşturan tahıl ve bitkisel proteinler tek mideli hayvanlar tarafından tam olarak sindirilemezler. Sindirme oranını artırmak için yeme enzimler eklenmektedir. Böylece yemin kullanım oranı ve hayvanların performansı artmaktadır.

Son yıllarda yem üretiminde gittkçe artan sıcaklıklar kullanılmaktadır. Yem, katkı ve makine üreticilerinin karşılaştığı sorun mikro katkı maddelerinin çoğunun üretim sırasındaki yüksek sıcaklıklarda bozulmasıdır.

Mikro katkılar, soğutucudan sonraki mamül yemin üzerine püskürtülerek bozulma problemi aşılmaktadır.