Yem Endüstrisinde Otomasyon Sistemlerinin Değerlendirilmesi İçin Pratik Bir Kılavuz

Bu yazı feed planet dergisinde yayınlanmıştır.

Bir yem fabrikası için bir otomasyon sistemi seçmek için farklı satıcılardan gelen teklifleri karşılaştırmak için ortak kriterlere ihtiyacımız var. Ortak kriterler listesi, bir otomasyon sisteminde ihtiyacımız olan özellikleri ve bizim için gereksiz olan özellikleri görmemizi sağlayacaktır. Ayrıca tekliflerin satın alma fiyatını, işletme ve bakım maliyetlerini de karşılaştırabiliriz. Bu yazıda, yem endüstrisinde kullanılan otomasyon sistemlerinin satın alma kararlarına yardımcı olacağını umduğumuz en yaygın özelliklerini sunuyoruz.

YemOtomasyonu

1- PLC/Kontroler

PLC'ler sürekli olarak gelişir. Yeni özelliklere ve daha fazla kapasiteye sahip yeni modeller tanıtılmakta ve eski modeller üretimden kaldırılmaktadır. Otomasyon sisteminin bakımı ve genişletilmesi için sistemde kullanılan PLC'nin makul bir zaman diliminde üretici tarafından desteklenmesi zorunludur. PLC satıcısının üretimi ve desteği durdurması durumunda, uyumlu değiştirme olmalıdır. Ayrıca giriş/çıkış modülleri gibi parçaların piyasada kolayca bulunabildiğinden emin olmamız gerekiyor.

2- Kullanıcı Arayüzü ve Görselleştirme

Bir otomasyon sisteminin bir kullanıcı arayüzü vardır. Kullanıcılar, kullanıcı arayüzü aracılığıyla sistemle etkileşime girer ve fabrikanın mekanik yapısının görselleştirilmesini içerir. Görselleştirme tutarlı ve anlamlı olmalıdır. Sistemin durumunu kolayca anlaşılır bir şekilde göstermelidir. Önemli olayları fark edilebilir biçimde belirtmelidir. Örneğin, mekanik arızaların kırmızı renkte gösterilmesi, bunu başarmanın bir yoludur. Kullanıcı arayüzü için şu anda iki temel istemci platformu mevcuttur. Web tarayıcısı tabanlı istemciler ve yerel istemciler. Tarayıcı istemcileri, yazılımın kolay bakımını sağlar. Ancak yerel istemciler daha kullanıcı dostudur ve daha iyi kullanıcı arayüzlerine sahiptir. Sisteme mobil erişim, uzaktaki çalışanların sistemle etkileşime girmesini sağlar. Müşteriyi ziyaret eden satış temsilcisi, cep telefonundan stokları ve üretim programlarını kontrol edebilir. Üretim müdürü, cep telefonundan alarmlar alacak ve hatta alarmla uzaktan hareket edecek.

3- Süreçler

Genel olarak yem üretimi aşağıdaki süreçleri içerir.

  • Dozajlama
  • Kırma
  • Karıştırma
  • Sıvı ilavesi
  • Peletleme
  • Ekstrüzyon
  • Yağ, aroma kaplama
  • Ambalajlama
Fabrikaya bağlı olarak bu süreçlerin bir kısmı veya tamamı mevcut olabilir. İdeal olarak sistem, farklı çözümlerin bir kombinasyonunun aksine, her süreç için tek bir kapsamlı pakette süreç kontrolü sunmalıdır.

4- Tam Otomasyon

Operatörler sisteme minimum düzeyde müdahale etmelidir. Bir üretim siparişi ve hedef silo/bin seçip başlatmak, üretimin tamamlanması için yeterli olmalıdır. Peletleme gibi değişkenlerin düzenlenmesini gerektiren prosesler için operatör tarafından sadece set noktaları belirlenmeli ve sistem prosesleri tam otomatik olarak kontrol edebilmelidir. Operatörlerin besleyici hızını manuel olarak ayarlamasına gerek yoktur. Tam otomasyon mümkündür ancak pratikte birçok sistem tam otomasyondan yoksundur. Tam otomasyon, sürecin kapasitesini etkilediği için önemlidir. Operatörler, manuel ayar için ihtiyaç duyulduğunda her zaman işleme katılamayacaklarından, makinelerin tam kapasitesinden bir miktar marj bırakırlar. Bu, makinelerin tam kapasitede kullanılmasını önleyecektir. Tam otomatik sistem ise sürece her zaman katılabilmekte ve makineleri tam kapasite kullanabilmektedir. Operatörler değişebileceğinden, operatör becerilerine ve deneyimine bağımlılık istenmez. Ayrıca insan müdahalesi hataya açıktır.

5- İzlenebilirlik Desteği

İzlenebilirlik gereksinimleri giderek daha önemli hale geliyor. İzlenebilirlik, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde önemli bir araçtır. Bu nedenle, giderek daha sıkı izlenebilirlik gereksinimleri düzenlemeleri uygulanmaktadır. İzlenebilirlik kalite kontrol ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti için de önemlidir. İzlenebilirlik manuel olarak uygulanabilir ancak manuel yöntemler hataya açık ve emek yoğundur. Otomasyon, izlenebilirliği destekleyebilir ve manuel süreçleri farklı derecelerde kolaylaştırabilir. Sonuçta üretilen yemin her bir birimi, o birime dahil olan ham madde bilgisi ile ilgili olmalıdır. Otomasyon sisteminde barkodlama desteği, izlenebilirlik desteğinin önemli bir yoludur. Üretilen her parti için sistem tarafından benzersiz bir tanımlayıcı atanmalıdır.

6- Raporlama

Sistem sadece proses kontrolü sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda aşağıdakiler gibi faydalı raporlar da sağlayabilmelidir: Her ürün için üretim miktarı. Gerekli miktar, dozlanan miktar, hata dahil olmak üzere her parti için dozaj bilgileri. Ürünlerle ilgili ham madde kaynaklarına ilişkin izleme bilgileri. Peletleme, öğütme ve analog değişkenleri içeren diğer işlemler için akım, ısı, besleyici hızı gibi eğilimler. Motor ve yönlendirme bileşeni (ör. sürgülü kapılar) arızaları, dozlama hataları ve diğerleri gibi önemli olaylar için bir günlük. Tarifler ve üretim siparişleri için denetim bilgileri.

7- Parametrelerle Özelleştirilebilirlik

Birçok işlem parametre gerektirir. Konveyörler ve asansörlerden oluşan bir güzergahta, güzergahtaki her bir motorun kalkış ve durması, bir önceki veya bir sonraki motorun bekleme süresine sahip olmalıdır. Peletleme için akım ve ısı için ayar noktaları, dozlama için hata sınırları vardır. Bu parametreler yetkili kullanıcı tarafından erişilebilir olmalı ve ihtiyaca göre değiştirilebilir.

8- Kullanıcı yönetimi

Sistemin farklı işlevleri farklı yetkilere tabidir. Örneğin sisteme reçete girmek, üretim siparişlerini girmek ve üretim siparişlerini üretmek için farklı yetkilere sahip olmak gerekir. Bunu başarmak için sistemin aşağıdakilere sahip olması gerekir: şifrelerle kullanıcı hesabı ekleme, güncelleme silme yetki devri Genellikle çeşitli aktiviteleri kullanıcı bilgileriyle günlüğe kaydetmek içindir. Her partinin üretiminden kimin sorumlu olduğu, sistemin sağladığı önemli bir rapordur.

9- ERP Sistemleri ile Entegrasyon

Bir ERP sisteminde tarifler ve üretim siparişleri oluşturulabilir. Bunları manuel olarak otomasyon sistemine girmek yerine import etmek daha iyidir. Aşağıda, entegrasyon için diğer olasılıkların bir listesi bulunmaktadır. Satın alma siparişleri faturalar Envanter kayıtları Otomasyon sistemi entegrasyona açık olmalıdır. Günümüzde entegrasyon genellikle web servisleri kullanılarak sağlanmaktadır.

10- İnternette Çalışabilme

İnternet, dünyanın her yerinde iletişim için her yerde bulunan bir platform sağlar. İnternet, sistemi farklı yerlerde kullanmak için uygun maliyetli bir yol sağlar. Üretim ve yönetim tesisleri farklı lokasyonlarda yer alabilir. Kullanıcıların internet üzerinden farklı lokasyonlarda bulunmalarına imkan veren bir sistem tercih edilmektedir. İnternetin güvenliği sağlanmalıdır. Sistemin performansı ve hızı internet üzerinden kullanıldığında yeterince iyi olmalıdır.

11- Bakım ve Destek

Vakit nakittir, özellikle üretim ortamında. Sistemdeki bir arızanın derhal giderilmesi gerekir, aksi takdirde işletme için bir felaket olan üretim durur. 24 saat 7 gün destek mevcut olmalıdır. Arıza durumunda duruma anında müdahale edilebilmesi için uzaktan destek uygulanmalıdır. İnternet ve VPN, uzaktan destek ve bakım sağlamanın bir yoludur. Otomasyon sistemi satıcısı ile kapsamlı bir destek ve bakım sözleşmesi yapılmalıdır. Veritabanı düzenli olarak yedeklenmelidir.