Yem Fabrikalarında İzlenebilirlik neden gerekli?

Salgın bir hastalık olduğunda kaynağı en kısa sürede doğru tespit etmek lazımdır. Bunun için hastalığa yol açan ürünün tedarik zinciri içinde izlenmesi gerekir.

Bir izlenebilirlik sisteminin prensipleri

İzlenebilirlik sistemi işletmenin tedarik zincirindeki bir önceki ve bir sonraki aşamayı izlemesine dayanır. Tedarik zincirindeki her işletme bunu yaptığında bütün tedarik zinciri izlenebilir olur. Bunu sağlamak için işletme, işletmeye giren ve çıkan ürünler için aşağıdaki kayıtların erişilebilir olmasını sağlayacak prosedürlere sahip olmalıdır:

Yem için konuşacak olursak, her bir çuvalın (dökme yem için kamyon) içindeki her hammaddenin ne zaman, hangi üreticiden tedarik edildiği ve hangi müşteriye ne zaman gönderildiği bilgisine gerektiğinde erişmemiz gerekir.

İzlenebilirliğin otomasyon/bilgi sistemine etkisi

Aşağıdaki ilişkilerin kurulması gerekmektedir:

Genel olarak bir siloda bir çok tedarikçiden değişik zamanlarda gelen ürünler karışmaktadır. Bu durumda yapılabilecek olan silodaki hammaddenin bütün tedarikçilerle birden ilişkilendirilmesidir.